Ceník

Roční školné

školné se platí v mesičních splátkách

Bankovní spojení

102561562/5500

Výuka 1x týdně - základní program

500 Kč/týden


Soukromé hodiny navíc

cena dle dohody


INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ - CENA DLE DOHODY!

PŘIHLÁŠKY

Máte zájem studovat sokolnictví? 

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU A VYPLNĚNOU NÁM JI POŠLETE ZPĚT EMAILEM NEBO POŠTOU!

NEBO NÁM NAPIŠTE!

Časová dotace k jednotlivým tématům je přizpůsobena konkrétní situaci a vedlejším aktivitám nad rámec výuky. Závazný je obsah celku v teorii a praxi. Časový úsek září až červen musí být zachován. Studijní program v žádném případě nekopíruje Rámcový vzdělávací program a osnovy.