PROFIL ABSOLVENTA

 • Absolutorium bude po ročním studiu završeno formou manifestace praktických dovedností v oblasti sokolnictví a pohovorem na dané teoretické téma. Absolvent bude se svým dravcem volně létat pod dohledem učitele. K dispozici jsou různé druhy sokolů, sov a orel skalní.
 • Na závěr rok trvající školní docházky bude žák moci se svým dravcem lovit atrapu kořisti. Tou může být pták tažený modelem letadla nebo srstnatá kořist na navijáku. Výkony teoretické i praktické části budou slovně hodnoceny učitelem.
 • Úspěšné studium končí předáním absolventského listu. Tento list bude pro sokolnickou veřejnost známkou kvality získaných základních dovedností sokolníka-začátečníka.
 • Absolventi si sami rozhodnou o svém dalším rozvoji. Mohou se např. ucházet o členství v Klubu sokolníků českomoravské myslivecké jednoty.

Rámcový obsah studia v teorii i praxi

 • sokolnictví - lovecká sportovní disciplína, společenský fenomén, význam
 • sokolníkem ano či ne? Etika, fyzická zdatnost
 • sokolnictví v minulosti
 • sokolnictví v přítomnosti
 • sokolnictví v budoucnosti
 • péče o dravce
 • časová náročnost, rodinné zázemí
 • opatřování potravy pro dravce, příprava
 • výcvik, přeprava do vhodného prostoru
 • potřeba času na sebevzdělávání
 • vedení sokolnického deníku
 • základy psychologie, zoopsychologie
 • manuální zručnost - výroba pomůcek
 • základy finanční gramotnosti
 • zbloudění, úhyn, zástřel
 • základy právní gramotnosti
 • druhová vhodnost
 • dravci nízkého letu
 • dravci vysokého letu
 • orli
 • věková vhodnost dravce
 • vhodnost dravce pro sokolnický výcvik
 • dyáda (funkční dvojice člověk - dravec)
 • výstroj dravce a sokolnické potřeby, materiály
 • prostředí chovu, výcviku a lovu
 • kondice dravce, krmení, potrava
 • základy 1.pomoci
 • hygiena
 • nemoci a úrazy dravců, medikace
 • pelichání
 • oprava per
 • ochrana a záchrana dravců, ekologie
 • rozmnožování dravců v péči člověka
 • navrácení dravců do přírody
 • spolupráce s myslivci, zemědělci
 • spolupráce člověk, dravec, lovecký pes, kůň
 • ošetření ulovené zvěře, aby se neznehodnotila

Doporučená literatura:

 • L. Špaček, Etiketa, Praha
 • J.Kumbera, Výcvik loveckých dravců, Praha 1976
 • F. Obhlídal, Dravci, Praha 1957
 • Z.Sternberg, Sokolnictví, Praha 1969
 • O. Mikulica, J.Ptáček, M.Kučera, Dravci s sokolnictví v ČSSR, Praha 1988
 • M.Nakonečný, Encyklopedie obecné psychologie, Praha 1998
 • I.Dvořáček, J.Hrabovský, První pomoc, Praha 1981
 • Heinz Brűll, Gűnther Trommer, Sokolnictví

Chcete nás kontaktovat?