Škola sokolnictví

Motto školy: Nepředaná zkušenost umírá, a proto vzniká i tato škola.


Charakteristika školy

Škola sokolnictví Jana Marka "pod patronací Václava I., jednookého sokolníka na královském trůnu"

Garantem výuky z hlediska odbornosti je zakladatel školy Jan Marek, který se sokolnictví věnuje od útlého dětství a 37 let vedl tým biologické ochrany letiště v Praze. V roce 2018 byl uznán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako osobnost československého letectví a kosmonautiky. Nyní se intenzivně věnuje odchovu dravých ptáků a je rádcem celé plejády mladších kolegů z řad sokolnické obce.

Škola má ryze soukromou formu a je opřena o autoritu legendy sokolnictví v ČR.

Terčík je sokolníkem z doby Velké Moravy, nejstarší vyobrazení sokolníka na území ČR (9. stol. po Kr.)

Zájmové studium pro děti i dospělé

  • Naším cílem je předat všem vážným zájemcům o tento druh vzdělání, lov a přírodu veškeré dostupné vědomosti a léty prověřené zkušenosti. Ty jsou spojeny s výcvikem a volným létáním opeřených dravců.
  • Studium chceme vést formou zážitkové pedagogiky ve spolupráci s odbornou veřejností. Správný edukační proces vedený s ohledem na různorodost studentů a jejich možnostmi chápání bude zaštiťovat kvalitní učitel. 
  • Škola chce oslovit všechny milovníky přírody a zvířat bez ohledu na věk (žáci základních škol, studenti středních škol, aktivní senioři), pohlaví, rasu a sociální poměry. Podmínkou je vážný zájem každého uchazeče a čistý trestní rejstřík.
  • Děti zmiňovaných škol se v dnešním přetechnizovaném světě vrátí zpět ke kořenům, najdou opět cestu k přírodě a zbaví se možné závislosti na sociálních sítích. Střední generace najde v sokolnictví úlevu před všudypřítomnou "hrou" na pracovní výkon, kdy kariéra vzata za nesprávný konec vytváří sociopatogen v každém workoholikovi.
  • A konečně senioři dostanou možnost o někoho se starat a zbaví se tak pocitu zbytečnosti a osamění.

Struktura školy

  • Studium je strukturováno od základů teorie až po praktické ukázky. 
  • Edukace je umocněna zážitkovými aktivitami, pobytem v přírodě, přednáškami odborníků a exkurzemi.
  • Každý žák si může během školního roku, po nabytí potřebných zkušeností, pronajmout svého dravce, se kterým bude dále pracovat.
  • V rámci edukačního procesu žáci získají hlubší znalosti také ze zdravovědy a první pomoci, zálesáctví, ekologie.
  • Škola chce spolupracovat i s ostatními subjekty-s pedagogy základních a středních škol zaměřenými na přírodní vědy a zdravovědu, s některou ZOO v ČR a se specialisty z oboru veterinární medicíny. 

ROZVRH HODIN

pondělí 15:30 - 17:00 nebo 17:00 - 18:30

úterý 15:30 - 17:00 nebo 17:00 - 18:30

středa 15:30 - 17:00 nebo 17:00 - 18:30

čtvrtek 15:30 - 17:00 nebo 17:00 - 18:30

STUDENTI SI VYBÍRAJÍ 1 NEBO 2 LEKCE TÝDNĚ V NABÍZENÝCH ČASECH

Časový úsek září až červen musí být zachován. Studijní program v žádném případě nekopíruje Rámcový vzdělávací program a osnovy.  

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOU PŘIHLÁŠKU